โรคเส้นเลือดตีบ

โรคหลอดเลือดสมองตีบ หรือสโตร๊ค เป็นความผิดปกติของหลอดเลือดสมอง ได้แก่ หลอดเลือดสมองแตก ตีบตัน และมีลิ่มมาอุดหลอดเลือดสมอง ทำให้ส่วนของสมองในบริเวณนั้นไม่ได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอ หรือขาดเลือดไปเลี้ยงจนทำให้สมองเฉพาะที่ หรือทั้งหมดทำหน้าที่บกพร่องชั่วคราว หรือถาวร โดยอาการผิดปกติเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และคงที่เกิน 24 ชั่วโมง อาจนำไปสู่ความพิการ หรือการเสียชีวิตโดยไม่มีสาเหตุอื่น

สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากหลอดเลือดตีบแข็ง มีสิ่งอุดตันในหลอดเลือดสมอง และมีหลอดเลือดสมองแตก มีหลายปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรค เช่น อายุที่มากขึ้น ความดันโลหิตสูง หัวใจเต้นพริ้ว ผนังด้านในของหลอดเลือดใหญ่ที่ไปเลี้ยงสมองฉีกขาด โรคเบาหวาน การสูบบุหรี่ ผู้ที่ขาดการออกกำลังกาย ความอ้วน ระดับไขมันคอเรสเตอรอลชนิดดี (HDL) ต่ำ ดื่มสุรามากเกินไป โคเคน มีประวัติคนในครอบครัวเคยเป็นมาก่อน

*อ้างอิงจากหนังสือคู่มือโรค โดย รศ. ปราณี ทู้ไพเราะ

New

สูตรล้างไขมันในเส้นเลือด…แก้เส้นเลือดตีบ ขนาด 60 ซอง

฿ 570 ฿ 570
New

สูตรล้างไขมันในเส้นเลือด…แก้เส้นเลือดตีบ ขนาด 30 ซอง

฿ 330 ฿ 330