ส่วนประกอบและลักษณะของวันครอค

 ส่วนประกอบสำคัญ
ใน 1 เม็ด 500 มิลลิกรัม ประกอบด้วย
กระดูกจระเข้สกัด 447.5 มิลลิกรัม (89.5%)
กัมอารบิก 50.0 มิลลิกรัม (10.0%)
แมกนีเซียม สเตียเรต 2.5 มิลลิกรัม (0.5%)
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกระดูกจระเข้ “วันครอค” มีลักษณะเป็นผงอัดเม็ดทรงรี สีขาว