ข้อห้ามและข้อควรระวัง

 ข้อควรระวัง
1. เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทาน
2. ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นโรคไตและไทรอยด์
3. สำหรับผู้ที่มีความดันสูง ควรเริ่มต้นรับประทานแต่น้อย
4. อาการไม่พึงประสงค์อาจเกิดขึ้นในช่วง 2-3 วันแรกของการรับประทาน เช่น ผื่นขึ้นตามลำตัว เป็นต้น
5. หากพบอาการผิดปกติ ให้หยุดรับประทาน และปรึกษาแพทย์