โรคความดันโลหิตสูง

ความดันเลือดสูง หมายถึง ความดันเลือดขณะหัวใจบีบตัว เท่ากับหรือมากกว่า 140 มม. ปรอท หรือ ความดันเลือดขณะหัวใจคลายตัวเท่ากับ หรือมากกว่า 90 มม. ปรอท
สาเหตุเกิดจากพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม พฤติกรรมสุขภาพไม่เหมาะสม หรือเกิดจากโรคประจำตัวที่เป็นมาก่อน
ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เป็นคือ ไขมันสูง อ้วน เบาหวาน

*อ้างอิงจากคู่มือโรค โดย ปราณี ทู้ไพเราะ

วิตามิน และเกลือแร่ที่ช่วยลดความดันเลือด

วิตามินบี3    ลดความดันโลหิต
วิตามินซี      ลดความดันโลหิต
วิตามินดี      ช่วยในการดูดซึมแคลเซียม
วิตามินอี      ลดการเกาะตัวของไขมันในผนังหลอดเลือด
แคลเซียม    ช่วยรักษาระดับความดันโลหิต

*ที่มา: www.siamhealth.com