สถานะการจัดส่ง

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
อานนท์ พัฒนอนันต์สุข EL919724266TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 29, 2017 032017000047
พีรธรรม เอ่งฉ้วน El919723645th ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 14, 2017 022017000008
ปภาณ พีรชัยเดโช El919723637th ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 14, 2017 022017000009
บุญเรือง บุญมี EL919723291TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 17, 2017 012017000004
หนูพิณ พุทธปอง EL919723305TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 17, 2017 012017000003
อิงอร ไชยนา EL919723362TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 17, 2017 012017000001
ชื่อลูกค้า : อานนท์ พัฒนอนันต์สุข
Tracking number : EL919724266TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 29, 2017
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032017000047
ชื่อลูกค้า : พีรธรรม เอ่งฉ้วน
Tracking number : El919723645th
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 14, 2017
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022017000008
ชื่อลูกค้า : ปภาณ พีรชัยเดโช
Tracking number : El919723637th
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 14, 2017
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022017000009
ชื่อลูกค้า : บุญเรือง บุญมี
Tracking number : EL919723291TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 17, 2017
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012017000004
ชื่อลูกค้า : หนูพิณ พุทธปอง
Tracking number : EL919723305TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 17, 2017
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012017000003
ชื่อลูกค้า : อิงอร ไชยนา
Tracking number : EL919723362TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 17, 2017
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012017000001